Hoe u financiële problemen bij uw werknemers herkent

10 signalen om werknemers met financiële problemen op te sporen...

Financiële problemen hebben een grote impact op het dagelijks leven van uw werknemers. In veel gevallen werkt dit door in hun gezondheid en werkprestaties. Geldzorgen leiden tot stress, angst en slaapproblemen. Hierdoor kan het ziekteverzuim van de betreffende werknemer toenemen. 


Als werkgever wilt u natuurlijk dat uw werknemers gezond en productief blijven. Daarom is het belangrijk om signalen van financiële problemen bij uw werknemers tijdig te herkennen. In deze blog leest u meer over de impact en signalen van geldstress op de werkvloer. En hoe u als werkgever hierin goede ondersteuning aan uw werknemers kunt bieden.


De impact van financiële problemen

Ernstige financiële problemen leiden gemakkelijk tot gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, depressie en angststoornissen. Stress en angst zijn veelvoorkomende klachten bij medewerkers met geldzorgen. Deze klachten resulteren aantoonbaar in een verhoogd ziekteverzuim en verminderde arbeidsproductiviteit


Een werknemer met financiële problemen heeft meer zorgen dan uitsluitend over het geld. Ook bezorgdheid over het gezin en de toekomst spelen een grote rol. Het is logisch dat deze problemen leiden tot een afname van de concentratie en de motivatie om te werken.


Daarnaast veroorzaakt langdurige stress slaapproblemen. Slecht slapen zorgt ervoor dat uw medewerkers minder alert en minder productief zijn. Oververmoeide werknemers melden zich bovendien sneller ziek. 


null


Wat zijn de signalen van geldzorgen bij uw werknemers?

Financiële problemen kunnen zich op verschillende manieren uiten. Sommige werknemers zijn open over hun geldzorgen. Anderen houden het liever voor zichzelf. 


Hieronder staan 10 signalen die kunnen wijzen op werknemers met financiële problemen binnen uw bedrijf. Uw medewerker:

1. vraagt om financieel advies

2. doet niet mee aan gezamenlijke activiteiten

3. vraagt u om een voorschot 

4. wil overwerken of extra diensten draaien

5. gedraagt zich anders dan voorheen

6. leent geld bij collega's

7. heeft concentratieproblemen

8. heeft een onverzorgd uiterlijk

9. is vaker ziek of stressgevoelig

10. steelt of fraudeert binnen uw bedrijf


Als werkgever is het belangrijk om alert te zijn op deze signalen en hierop tijdig te reageren.

Maak financiële problemen bespreekbaar

Het bespreken van financiële problemen is voor veel werknemers een gevoelig onderwerp. Het is daarom belangrijk om uw personeel doorlopend te laten weten dat u hierin ondersteuning biedt. Bijvoorbeeld door het onderwerp financiële vitaliteit toe te voegen aan uw vitaliteitsprogramma. Of hiervoor een vaste plek in uw nieuwsbrief en/of intranet te realiseren. Zo laat u zien dat praten over geldzaken heel normaal is binnen uw bedrijf.


Natuurlijk kunt u zelf het gesprek aangaan met de betreffende werknemer. In de praktijk vinden werkgevers dat lastig. Ook een werknemer wil privéproblemen meestal niet bespreken met de eigen leidinggevende of een hr-medewerker.

Een Financieel Vitaal Coach kan deze ongemakkelijke taak van u overnemen. Wij zijn hiervoor opgeleid en hebben ervaring met het effectief voeren van dergelijke gesprekken.


Onze Financieel Vitaal Coaches helpen uw werknemers bij het inzichtelijk maken van hun financiële situatie en het opstellen van een realistisch budgetplan. Bijvoorbeeld met advies over het aflossen van de schulden, het opbouwen van een buffer en het maken van keuzes op financieel gebied. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan het geldgedrag van uw werknemer.


Financieel Vitaal ontzorgt de werknemer én de werkgever. U biedt uw werknemers de mogelijkheid om hun financiële situatie, en daarmee hun algehele welbevinden en arbeidsproductiviteit te verbeteren.


null

Het besef komt vaak pas achteraf

Financieel Vitaal Coaching draagt bij aan het verbeteren van de gezondheid en productiviteit van uw werknemers. Door werknemers te voorzien van financiële ondersteuning helpt u hen bij het omgaan met geldzorgen en het oplossen van de financiële problemen. Werknemers zullen hierdoor meer ontspannen op het werk verschijnen.


Met een Financieel Vitaal Coach Arrangement krijgt uw werknemer een jaar lang professionele ondersteuning. Aan het begin van het coachtraject is de ondersteuning wat intensiever. Geleidelijk aan bouwen we dit af. Ons doel is dat uw werknemer weer zelfstandig grip op eigen leven en financiën krijgt.


Het inschakelen van onze Financieel Vitaal Coach is een effectieve manier om de financiële gezondheid van uw werknemers te verbeteren. Financieel Vitaal biedt persoonlijke coaching voor werknemers met geldzorgen die hierbij hulp wensen. Zo draagt u als werkgever gemakkelijk bij aan de gezondheid en productiviteit van uw werknemers.

De kracht van financieel advies

Met ondersteuning van Financieel Vitaal helpt u uw medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Thuis en op de werkvloer! Op lange termijn heeft dit niet alleen een positief effect op de belastbaarheid en het werkgenot van uw medewerker. Het draagt ook bij aan langdurige inzetbaarheid zonder uw leidinggevenden extra te moeten belasten. 


Wilt u uw personeel helpen om op een duurzame manier uit de schulden te komen? Financieel Vitaal staat graag voor u klaar! Neem contact met ons op. Geef uw werknemers met financiële problemen weer grip op eigen geld en leven.


Ontdek wat personeel met schulden kost voor uw bedrijf!

Voorkom onnodige problemen, uitgaven en risico's!

Financieel Vitaal helpt uw personeel met schulden

Financieel Vitaal Coach ®

Help uw personeel met schulden snel weer aan het werk.

Financieel Vitaal Huisarts ®

Voorkom erger. Ontdek en help uw personeel met schulden.

Financieel Vitaal Workshops ®

Leer uw teamleads effectief om te gaan met personeel met schulden.

Mentaal Vitaal

Coach

Coaching door NVPA Gecertificeerd Psychosociaal Therapeut