Werknemers met schulden

zo kan een leidinggevende hier het beste mee omgaan...

Als leidinggevende hebt u de belangrijke taak om uw werknemers bij hun werkzaamheden te ondersteunen. Alleen zo kunnen zij optimaal functioneren en presteren. Ook praten over persoonlijke zaken zoals financiële problemen en schulden hoort daar soms bij. Geldzorgen veroorzaken stress bij uw werknemers. Dat heeft negatieve gevolgen voor hun werkprestaties.  Weet u als leidinggevende hoe u uw werknemers met schulden het beste kunt helpen? 

Financiële problemen op de werkvloer

Schulden en andere financiële problemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Uit ervaring weten wij dat geldzorgen vaak grote impact heeft op degene die het treft. Medewerkers met schulden functioneren minder goed. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit en de kwantiteit van het werk. Ook wordt de kans op ziekteverzuim door de geldstress groter. Dit kunt u voorkomen door signalen eerder op te pikken en hier adequaat mee om te gaan.

nullFinanciële problemen herkennen

Als leidinggevende is het belangrijk om de signalen van financiële problemen bij medewerkers te herkennen. De werknemer kan zich anders gedragen of zich vaker dan normaal ziekmelden. Mogelijk zoekt een werknemer op een andere manier hulp bij de werkgever. Bijvoorbeeld met het verzoek om een lening, een voorschot op het loon dan wel vakantiegeld, of uitbetaling van vrije dagen.

Leidinggevende als veilige haven

Alleen door een veilige omgeving te creëren, waarin open communicatie en vertrouwen centraal staan, kunt u uw medewerkers met geldzorgen helpen. Het is essentieel dat de medewerker het gevoel heeft dat hij/zij u kan vertrouwen. Ook is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende hulplijnen. Denk bijvoorbeeld aan doorverwijzing naar de schuldhulpverlening via de gemeente.

nullSchaamte maakt praten lastig

Als leidinggevende is het belangrijk om te zorgen dat uw medewerkers met geldzorgen tijdig worden geholpen. Veel werknemers houden hun financiële problemen liever voor de werkgever verborgen. Schaamte speelt daarin een belangrijke rol.Leidinggevenden vinden het vaak ook lastig om met hun medewerkers hierover het gesprek aan te gaan. Gelukkig hoeft u dat niet zelf te doen. Onze Financieel Vitaal Coaches nemen deze taak graag van u over.

Wilt u uw personeel helpen om op een duurzame manier uit de schulden te komen? Financieel Vitaal staat graag voor u klaar! Neem contact met ons op. Geef uw werknemers met financiële problemen weer grip op eigen geld en leven.


Ontdek wat personeel met schulden kost voor uw bedrijf!

Voorkom onnodige problemen, uitgaven en risico's!

Financieel Vitaal helpt uw personeel met schulden

Financieel Vitaal Coach ®

Help uw personeel met schulden snel weer aan het werk.

Financieel Vitaal Huisarts ®

Voorkom erger. Ontdek en help uw personeel met schulden.

Financieel Vitaal Workshops ®

Leer uw teamleads effectief om te gaan met personeel met schulden.

Mentaal Vitaal

Coach

Coaching door NVPA Gecertificeerd Psychosociaal Therapeut