Dit kost een werknemer met schulden

zichtbaar en onzichtbaar...

Vier op de vijf werkgevers heeft medewerkers met problematische schulden in dienst. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte. De hoge inflatie van de afgelopen maanden helpt niet mee bij het oplossen van deze financiële problemen. Sterker nog: het zal de situatie  eerder verslechteren. Een groot probleem, óók voor u als werkgever. 


Veel werknemers kampen met schulden en komen niet rond. Dat kost een werkgever gemiddeld zo’n 13.000 euro per medewerker met financiële problemen per jaar. Laten we eens kijken waar die kosten vandaan komen.

Meer ziekmeldingen

Werknemers met financiële problemen melden zich vaker ziek. Vaak als gevolg van psychische klachten. De druk die de schulden met zich meebrengt leidt tot gemiddeld zeven extra dagen ziekteverzuim per medewerker met financiële problemen per jaar. Niet voor niets is het verzuim de grootste kostenpost bij werknemers met financiële problemen. Deze kosten betreffen de verplichte loondoorbetaling, inzet van een bedrijfsarts, re-integratiekosten plus  extra kosten voor vervangend personeel.

nullDiefstal en fraude

Schulden drijven tot wanhoop. Mensen met forse schulden zijn daarom vaker betrokken bij omkoping, diefstal of fraude. Dit blijkt uit onderzoek van Hoffman. Niet zelden leidt dit tot ontslag van de betreffende medewerker.

Personeelsuitval kost altijd geld! Als werkgever moet u dan op zoek naar vervangend personeel in een toch al krappe arbeidsmarkt.

Stress en concentratieverlies

Financiële problemen leggen veel druk op uw medewerker. Stress en bijkomend concentratieverlies zorgen ervoor dat een werknemer minder goed functioneert. Hierdoor blijft er werk liggen of de kwaliteit van het verrichte werk vermindert. Deze zichtbare en onzichtbare afname van arbeidsproductiviteit kan aanleiding zijn voor nog meer verzuim. Niet alleen bij de betreffende medewerker met financiële problemen. Ook voor de directe collega's die hierdoor een hogere werkdruk zullen ervaren. 

Extra tijd door loonbeslag

Een van de meest voorkomende signalen van een werknemer met schulden is een loonbeslag. De schuldeiser(s) innen dan hun vorderingen rechtstreeks op het loon van uw werknemer.  Zo raakt u als werkgever ongevraagd toch betrokken bij de schuldenproblematiek van uw werknemer. Naast administratieve rompslomp kost dit extra tijd en dus geld

Geldzorgen bespreekbaar op het werk

Om deze kosten en risico's te voorkomen is het belangrijk dat u schulden bespreekbaar maakt op de werkvloer. Niemand praat graag openlijk over de financiële problemen thuis. Ook als een werknemer niets zegt zijn er signalen die opgemerkt kunnen worden. Bijvoorbeeld als een medewerker regelmatig vraagt om extra uren 0f een voorschot op het loon of vakantiegeld. Vaak is dit slechts een kortetermijnoplossing of wordt het ene gat met het andere gedicht. 

null

Wilt u uw personeel helpen om op een duurzame manier uit de schulden te komen? Financieel Vitaal staat graag voor u klaar! Neem contact met ons op. Geef uw werknemers met financiële problemen weer grip op eigen geld en leven.

Ontdek wat personeel met schulden kost voor uw bedrijf!

Voorkom onnodige problemen, uitgaven en risico's!

Financieel Vitaal helpt uw personeel met schulden

Financieel Vitaal Coach ®

Help uw personeel met schulden snel weer aan het werk.

Financieel Vitaal Huisarts ®

Voorkom erger. Ontdek en help uw personeel met schulden.

Financieel Vitaal Workshops ®

Leer uw teamleads effectief om te gaan met personeel met schulden.

Mentaal Vitaal

Coach

Coaching door NVPA Gecertificeerd Psychosociaal Therapeut