Financieel Vitaal Kennisbank

Ziekteverzuim bij personeel met schulden

Ziekteverzuim gaat omhoog door personeel met schulden

Personeel met schulden zorgt voor extra kosten en maakt de bedrijfsorganisatie kwetsbaar.  Deze werknemers brengen ongemakken en risico’s voor de werkgever met zich mee. Zij hebben vaker last van stress, slaap- en concentratieproblemen. Niet zelden heeft het werk daaronder te lijden of de medewerker meldt zich ziek. In beide gevallen lijdt de werkgever financiële schade.

Medewerker met financiële problemen 'trekt het niet meer'

Personeel met schulden meldt zich gemiddeld vaker ziek dan personeel zonder geldzorgen. Niet iedere medewerker met geldzorgen is daadwerkelijk ziek. Sommigen verschijnen niet op het werk om onopgemerkt hun schulden te kunnen regelen. Anderen schamen zich en zijn bang dat collega's achter de financiële problemen komen. Weer andere medewerkers voelen zich werkelijk slecht van de geldzorgen en melden zich toch niet ziek. Zij blijven naar het werk gaan ondanks dat zij zich beroerd voelen. Laatstgenoemde werknemers zijn wel aanwezig maar presteren of produceren minder dan gebruikelijk. Ze hebben de aandacht bij andere zaken dan het werk. Ziekte en ziekteverzuim zijn in de praktijk dus twee verschillende zaken. Ziekteverzuim en het moment waarop de medewerker besluit om zich ziek te melden gaat niet over het daadwerkelijk hebben van een ziekte. Het gaat over het moment waarop de werknemer met financiële problemen denkt “ik trek het niet meer”.

Werkgever mag niet vragen of financiële problemen de reden zijn van het ziekteverzuim

Bij ziekteverzuim verschijnt de medewerker niet op het werk met als reden ‘ziekte’. Omwille van de privacy van de werknemer mag de werkgever dan niet doorvragen naar de werkelijke reden van het ziekteverzuim. Dat is een taak voor de bedrijfsarts van de Arbodienst (ArboNed, 2022). Hierdoor is het voor de werkgever vaak lastig om door te dringen tot de achterliggende problematiek van een werknemer, zoals bijvoorbeeld het vermoeden van geldzorgen.

Personeel met schulden meldt zich kortdurend ziek tegen het einde van de betaalperiode

Uit onderzoek van Panteia (2020) is gebleken dat personeel met schulden zich gemiddeld vaker ziekmeldt vlak voordat het salaris wordt uitbetaald. Mogelijk omdat er dan geen geld meer is om bijvoorbeeld de reiskosten te betalen of samen met collega's te lunchen in het bedrijfsrestaurant. Als u bij een bepaalde werknemer herhaaldelijk kortdurend ziekteverzuim signaleert tegen het einde van de betaalperiode, is het verstandig om met deze medewerker hierover in gesprek te gaan.

Reactie plaatsen