Financieel Vitaal Kennisbank

Re-integratie

Re-integratie van personeel met schulden

Het UWV heeft onderzoek laten doen naar de rol van re-integratie bij de aanpak van schulden (2016). Hieruit blijkt dat er een belangrijke samenhang is tussen schuldenproblematiek en re-integratie. Vrij vertaald zijn de belangrijkste drie conclusies van dit onderzoek:

  1. Mensen met financiële problemen zijn minder gemotiveerd en ervaren nauwelijks een prikkel om te gaan werken. Dat komt omdat de (extra) inkomsten grotendeels naar de schuldeisers gaan
  2. Bij mensen met grote financiële problemen is de prikkel om niet te werken sterker dan bij mensen met minder grote financiële problemen
  3. Mensen die een regeling hebben getroffen voor hun schulden ervaren meer rust en minder lichamelijke en psychische klachten. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden om weer aan het werk te kunnen gaan.

Hoe lang duurt re-integratie van personeel met schulden?

Afgelopen jaren hebben wij meerdere medewerkers met geldzorgen  mogen begeleiden. Uit ervaring weten wij dat als het verzuim hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door financieel gerelateerde problemen, de werknemer meestal korte tijd na aanvang van Financieel Vitaal weer present is. 

De financiële problemen zijn op dat moment nog niet opgelost. De werknemer ervaart minder re-integratie stress omdat hij of zij er niet meer alleen mee zit. Er komt een oplossing. Dit geeft vaak de rust en het vertrouwen dat het goed komt. Zo helpt Financieel Vitaal uw bedrijf bij een voorspoedige re-integratie van personeel met schulden.


Reactie plaatsen