Financieel Vitaal Kennisbank

Loonbeslag

Wat is een loonbeslag en moet de werkgever hieraan meewerken?

Bij een loonbeslag wordt door een deurwaarder beslag gelegd op (een deel van) het salaris van een werknemer. Een loonbeslag is een zogenoemd derdenbeslag waarbij de werkgever de ‘derde’ is. Een schuldeiser kan onder voorwaarden hiervoor kiezen als een medewerker zijn rekeningen of schulden niet betaalt.

Meer dan 200.000 loonbeslagen per jaar

Hoewel de werkgever geen partij is in de schuldvordering, is de werkgever wel verplicht om hieraan mee te werken. De werkgever moet het bedrag van het loonbeslag op de aangegeven wijze rechtstreeks naar de beslaglegger overmaken. In het jaar 2021 zijn er in Nederland maar liefst 234.700 loonbeslagen gelegd (KbvG, 2022).

Beslagvrije voet

Let op! Als er een loonbeslag wordt gelegd dan moet er altijd een minimumbedrag overblijven zodat de werknemer zichzelf in levensonderhoud kan blijven voorzien. Dit bedrag noemen we de beslagvrije voet. De schuldeiser mag alleen het bedrag boven de beslagvrije voet opeisen.

Reactie plaatsen