Financieel Vitaal Kennisbank

Kosten personeel met schulden

Wat kost personeel met schulden voor de werkgever?

Uit het Nibud-onderzoek Personeel met schulden (2017) blijkt dat de kosten van medewerkers met financiële problemen gemiddeld € 13.000 per jaar zijn. Het Nibud verwacht dat 62% van de werkgevers werknemers met schulden in dienst heeft.

Waaruit bestaan de kosten van een medewerker met financiële problemen voor de werkgever?

Uit diverse onderzoeken van o.a. Nibud en Divosa blijken de volgende directe en indirecte kostenposten voor de werkgever:

  • Extra ziekteverzuimkosten
  • Kosten van re-integratie
  • Administratieve kosten van loonbeslag
  • Meer risico op diefstal en fraude
  • Verminderde arbeidsprestaties op de werkvloer
  • Verhoogde kans op fouten en arbeidsongevallen
  • Verhoogde kans op ontevreden klanten en afnemers
  • Ontslag en verlies van goed personeel
Reactie plaatsen