Financieel Vitaal Kennisbank

Hoe helpen

Hoe kan een werkgever een werknemer met financiële problemen helpen?

Zodra een werkgever zich bewust is van de impact van medewerkers met financiële problemen wordt een overweging gemaakt of, en zo ja op welke wijze, de werkgever deze werknemers met geldzorgen wil helpen om de financiële problemen op te lossen of te voorkomen. De werkgever heeft daarbij keuze uit verschillende mogelijkheden.

1. De werkgever gaat het gesprek over de financiële problemen aan met de medewerker

De werkgever kan het gesprek aangaan met medewerkers waarvan bekend is dat zij financiële problemen hebben. In het uiterste geval kan de werkgever hen doorverwijzen naar de gemeente voor schuldhulpverlening. Een werkgever kan ook zelf hulp aanbieden bij het oplossen van de financiële problematiek. Een mooi voorbeeld hiervan is de Financieel Vitaal Coach.

2. De werkgever biedt preventieve maatregelen om personeel met geldzorgen te voorkomen

Nog beter is het als de werkgever ook preventief te werk gaat. Bijvoorbeeld door het laagdrempelig aanbieden van de Financieel Vitaal Huisarts. Hier kunnen medewerkers hun financiële vraagstukken in een vroeg stadium aan een financieel professional voorleggen. Ook kan preventief voorlichting worden gegeven over gezond geldgedrag en het oplossen en/of voorkomen van financiële problemen.

3. De werkgever schakelt een professionele financieel coach of budgetcoach in 

In de praktijk blijken nog veel werkgevers het lastig te vinden om met hun werknemers over geldzaken het gesprek aan te gaan of openlijk een hulpprogramma voor financiële vitaliteit te promoten (Panteia, 2020). Hoe kan een werkgever werknemers met financiële problemen helpen? Bij Financieel Vitaal zijn wij gewend om met medewerkers met financiële problemen om te gaan. Financieel Vitaal heeft zicht op de manieren waarop de problemen opgelost kunnen worden. Wilt u weten wat Financieel Vitaal voor uw organisatie kan betekenen, kijk dan op Ik ben werkgever en heb personeel met schulden.

Samengevat: hoe kan een werkgever een werknemer met financiële problemen helpen:

  • een goed gesprek aangaan met de werknemer die financiële problemen heeft
  • de betreffende werknemer doorverwijzen naar de gemeente voor wettelijke of minnelijke schuldhulpverlening (wsnp of msnp)
  • hulp bieden bij het oplossen van de financiële problemen door het inschakelen van een professioneel financieel coach of budgetcoach
  • zorgen voor een laagdrempelig spreekuur waarin medewerkers, het liefst anoniem voor de werkgever, in een vroeg stadium vragen en problemen kunnen bespreken met een financieel coach
  • zorgen voor een vertrouwde en veilige bedrijfscultuur waarin de werknemer zich vrijvoelt om met de werkgever over de privéproblemen te praten
  • zorgen voor een goede begeleiding door de direct leidinggevende
Reactie plaatsen