Financieel Vitaal Kennisbank

Geld lenen

Is het verstandig om medewerkers met financiële problemen geld te lenen?

In de regel is het niet verstandig om aan medewerkers met financiële problemen geld te lenen. Er zijn voldoende kredietinstellingen in Nederland waar mensen terechtkunnen om op een verantwoorde wijze een lening of krediet af te sluiten. Zodra het voor de werknemer niet meer mogelijk is om bij een reguliere bank of kredietverstrekker te lenen is er vaak iets aan de hand. De medewerker heeft betalingsproblemen of het maximaal verantwoorde kredietbedrag al opgenomen. Als een bank of kredietverstrekker geen lening meer wil verstrekken dan is het meestal onverstandig om als werkgever nog geld aan deze medewerker te lenen.

Is afkoop bovenwettelijke vakantiedagen of overuren draaien een goede oplossing bij geldzorgen?

Mogelijk wil een werknemer met financiële problemen een deel van de vakantiedagen laten uitbetalen. Of de medewerker stelt voor om een aantal overuren te maken. Incidenteel kan dit een goede oplossing zijn. Zeker als de financiële problemen hiermee opgelost kunnen worden en het voor de medewerker verder niet te belastend is.

In het geval van structurele financiële problematiek kan de werkgever hierin beter wat terughoudend zijn. Bij financiële problemen heeft een werknemer mogelijk veel stress en daardoor juist meer behoefte aan vrije tijd. De afkoop van vrije dagen of overuren draaien is dan niet zo'n goed idee.

Voorschot op het vakantiegeld kan uitkomst bieden maar ook het probleem verschuiven

Soms vraagt een werknemer met financiële problemen aan de werkgever om een voorschot op het vakantiegeld. Ook hier moet goed over nagedacht worden. Als het voorschot daadwerkelijk wordt gebruikt om een problematische schuld af te lossen dan kan het zinvol zijn. Als de financiële problemen structureel zijn dan is het voorschot eerder uitstel van executie. De medewerker mist dan het extra inkomen van het vakantiegeld in mei of juni. Tot slot zal het niet de eerste keer zijn dat de medewerker het voorschot helemaal niet gebruikt voor aflossing van de schuld. 

Is het verstandig om werknemers met financiële problemen geld te lenen?

Een werkgever is geen geldverstrekker of voorschotbank. In veel gevallen heeft een werkgever geen zicht op de volle omvang van de financiële problematiek van een werknemer. Dus als u ons vraagt 'is het verstandig om werknemers met financiële problemen geld te lenen' dan is het antwoord in veel gevallen 'niet doen'. Tenzij 100% duidelijk is dat de werknemer hiermee op de langere termijn daadwerkelijk is geholpen. 

Tip: laat altijd een financieel coach meekijken bij een voorschot of lening aan medewerkers!

Reactie plaatsen