Financieel Vitaal - Financiële Coaching

Wat is financiële coaching?

Financiële coaching is een effectieve manier om mensen met financiële problemen duurzaam verder te helpen. De focus ligt hierbij op het krijgen van meer zelfvertrouwen en gewenst geldgedrag aanleren. Effectief geldgedrag ontstaat vaak door meer zelfvertrouwen en weten hoe je de financiële zaken moet aanpakken.

Een financieel coach geeft geen financieel advies

Bij financiële coaching in de pure vorm wordt geen financieel advies gegeven. Het doel van coaching is juist om de medewerker weer zoveel mogelijk in de eigen kracht te zetten en de skills aan te leren om de eigen financiële problemen zelfstandig de baas te kunnen. 

Gecombineerde rol financieel coach - financieel adviseur

Financieel Vitaal Coaches hebben een gecombineerde rol. Het uitgangspunt is dat een werknemer zoveel mogelijk de eigen financiële problemen gaat oplossen. Op sommige momenten moeten lastige financiële vraagstukken worden behandeld die buiten de expertise van de medewerker zelf liggen. Op zo'n moment kan de Financieel Vitaal Coach van rol wisselen naar financieel adviseur.

Doelen van financiële coaching

Financiële coaching kan de volgende doelen hebben:

  • vergroten van het zelfvertrouwen in het zelf succesvol kunnen oplossen van de financiële problemen
  • leren omgaan met geldstress
  • meer grip krijgen op geld en eigen geldgedrag
  • meer inzicht en overzicht hebben op de financiële zaken
  • in actie komen en de financiële problemen aanpakken of oplossen

Financiële coaching bij Financieel Vitaal

Wil je graag weten of jij geholpen bent met een Financieel Vitaal Coach? Kijk dan op het tabblad 'Werknemer' waarmee Financieel Vitaal jou verder kan helpen.

Reactie plaatsen