Financieel Vitaal
Hulp bij geldzorgen via jouw werkgever

Blog

Erna Knipscheer is geboeid door de rol van geld in mensenlevens. In deze blog deelt zij ervaringen, nieuws en overdenkingen uit haar dagelijkse praktijk als Financieel Vitaal Coach.

20.05.2022

Het Ware Noorden volgens Stephen Covey

hiking-1312225_1920.jpgStephen Covey stelt in zijn oeuvre dat ieder mens een moreel innerlijk kompas nodig heeft om in alle situaties het Ware Noorden te vinden. Hiermee bedoelt hij dat we ons levensdoel helder voor ogen moeten hebben en onze handelingen afstemmen op dat hogere doel. Maar wat bedoelt Covey eigenlijk met deze metafoor?

Wat ligt het Ware Noorden? Wikipedia leert ons dat het Ware Noorden de geografische Noordpool is. Simpel gezegd is dit de richting naar de Poolster ofwel de noordelijke hemelpool toe. Daarnaast kennen we ook het kaartnoorden (noorden volgens de lijnen van de kaart) en het geomagnetische noorden (noorden volgens het aardmagnetische veld c.q. het kompas).

Er zijn dus drie manieren om de weg naar Het Ware Noorden, of zo je wilt, naar jouw persoonlijke levensdoel te vinden. Tot mijn grote verrassing kom je daarbij wel op drie totaal verschillende locaties uit. Twee daarvan verplaatsen zich ook nog eens gedurende de tijd. Er is dus niet één vaststaande Noordpool. Net zo min dat de route naar onze hogere levensdoelen vooraf precies vastligt en vanuit de ratio uitgestippeld kan worden.

Diep in ons hart weten we het donders goed! Covey leert ons dat we moeten vertrouwen op ons innerlijke kompas, het geheel van onze intuïtie en ons innerlijk weten. Maar dat valt in de waan van de dag niet altijd mee. Mensen grijpen daarom graag naar een extern meetinstrument, bijvoorbeeld een kompas dat reageert op het aardmagnetisch veld. Kenmerkend is dat deze mensen aangetrokken worden door aardse doelen en de neiging hebben om alleen in actie te komen als iets direct zichtbaar geld, macht of status oplevert of verlies ervan voorkomt.

Kom je hiermee bij jouw Ware Noorden? Nee, op korte termijn lijkt dat zo te zijn maar op de lange termijn niet. De geomagnetische Noordpool bevindt zich namelijk ergens in Canada en is continu in beweging. Je gaat met het externe kompas wel in de noordelijke richting maar één ding is zeker, je zult hiermee het Ware Noorden niet bereiken.

Dan zijn er de kaartlezers en de routeplanners die de geaccepteerde landkaarten van onze samenleving als wegwijzer gebruiken. De Noordpool is voor hen een objectief meetbaar en wetenschappelijk vast te stellen plek op aarde. Deze mensen volgen in het dagelijkse leven braaf de lijnen en wegen van de kaarten en doen precies wat er van hen wordt verwacht. Ook zij zullen het Ware Noorden nooit ontdekken.

We worden vanzelf door ons Ware Noorden aangetrokken. Het is een universeel principe dat tegenpolen elkaar op een natuurlijke manier aantrekken. Je kunt wel proberen om een kaart, routeplanner of extern kompas te gebruiken maar dat zorgt onherroepelijk voor conflicten met je morele kompas. Hoe dichter de mensheid in de buurt van het Ware Noorden komt des te sterker wordt haar aantrekkende kracht en des te minder je die kracht nog kunt negeren.

Soms kun je jezelf behoorlijk onzeker en angstig voelen, want zowel de kaart als het kompas maakt je doorlopend wijs dat je niet op de juiste weg bent. Laat je echter niet intimideren door wat de buitenwereld ervan zegt en denkt. Trek jezelf terug in stilte, laad jezelf op met nieuwe energie en blijf vooral luisteren naar jouw innerlijke kompas. Alleen jij weet precies de weg in jouw eigen leven!

Erna Knipscheer - 16:28 @

07.05.2022

10. Denk het geld weg en leef jouw leven!

joy-g0d7ecfbf4_1920.jpgDoe eens gek en doe alsof geld helemaal niet bestaat. Kun je dat? Of stel je voor dat je genoeg hebt om alles te doen wat je graag zou willen. Ik durf te wedden dat jouw leven er heel anders uitziet dan nu. Naar welke innerlijke stem luister jij?

De criticus
Dat kan niet! Dat is onrealistisch! Je hebt nu eenmaal geld nodig om te leven. Doe maar gewoon. Een wereld creëren waarin de machtspositie van het geld wordt doorbroken en mensen met elkaar samenwerken en gelukkiger worden? Dat lukt nooit… Als de mensen in mijn omgeving het niet tegen me zeggen dan is het wel mijn innerlijke stemmetje die mij streng toespreekt en zegt dat ik verstandig moet zijn. De hypotheek moet betaald worden en dus moet ik activiteiten uitvoeren die geld opleveren, ook al beleef ik daar geen voldoening aan. Ik word soms moe en moedeloos van dit stemmetje.

De dromer
Gelukkig is er ook nog een andere innerlijke stem die mij geruststelt, bemoedigend toespreekt en telkens weer uitnodigt en inspireert om verder te gaan. Een kracht die ervoor zorgt dat ik voldoende heb om van te leven en de tijd om te ontwikkelen en te creëren. Een gids die mij attendeert op allerlei mooie iniatieven van andere mensen. Deze initiatieven zijn weliswaar nog klein en verborgen, maar zodra de wereld ontwaakt en de dualiteit is overwonnen, zullen deze mensen gezamenlijk een geweldige synergie gaan creëren is voorspeld.

De denker
Waarom nemen wij geld zo serieus in ons leven? Geld is iets dat door mensen is verzonnen. Het was oorspronkelijk bedoeld om gemakkelijker met elkaar te kunnen ruilen. Het was de bedoeling dat de energie hierdoor juist sneller kon gaan stromen. In de huidige maatschappij biedt het geld maar al te vaak geen gemak maar creëert het eerder blokkades. Onze keuzes worden, direct of indirect, voor een groot deel bepaald door het geld. We zitten als het ware met z’n allen gevangen in het geldsysteem. Creativiteit en talenten van mensen blijven hierdoor onbenut. Dat is nooit de beoogde functie van het geld geweest.

De doener
Daarom probeer ik te doen alsof de beperkende factor van het geld niet bestaat. Ik voel, denk, beleef en creëer gaandeweg mijn leven dat ik in gedachten heb. Ik maak telkens kleine stapjes in de juiste richting. Net als bij het ontrafelen van een kluwen wol knip ik iedere dag geduldig enkele draadjes door, net zo lang tot de kluwen uit elkaar valt en mijn droom werkelijkheid word…

Erna Knipscheer - 12:37 @

08.04.2022

9. Wat ben jij waard als het geld niets meer waard is?

decision-g6631b34d0_1920.jpgWaarom doen mensen eigenlijk zo geheimzinnig over hun financiële situatie, over wat ze verdienen, bezitten of uitgeven? Waarom gedragen anderen zich weer zo protserig als het gaat om geld? Waarom verlangen mensen geld van een ander terwijl ze daar niets voor terugdoen? Waarom gunnen mensen elkaar zo weinig als het er echt op aankomt?

Als klap op de vuurpijl zit er ook nog een stemmetje in onszelf dat hardnekkig roept dat je waardeloos bent en jezelf waardeloos laat voelen als het financieel even tegenzit. Het stemmetje schreeuwt trouwens ook als je financieel rijk bent: het is jouw volste recht om te genieten en te pakken wat je kunt. Pas dan maar op, want voordat je het weet ben je akelig jezelf en lijdt je ook aan het rijkeluissyndroom. Je kunt nu wel stilletjes lachen maar onderschat de gevolgen van deze kwaal niet.

Geldrelaties! Niets waar zoveel om te doen is en mensen zo geheimzinnig over zijn.
Geld staat als ruilmiddel centraal in een mensenleven. Geld maakt de weg vrij om dromen te realiseren of zorgt ervoor dat je maar moeilijk kunt ontsnappen aan de sociaal-maatschappelijke laag waarin je bent geboren. Slimme mensen en computers maken hun eigen cryptogeld en laten iedereen geloven dat het iets waard is. Bijna vanuit het niets maken zij zichzelf miljonair. Wat een waanzin maar het wordt mondiaal geaccepteerd en serieus genomen. Wat het geld betreft houden mensen elkaar en zichzelf voor de gek. Waarom nemen we geld eigenlijk zo serieus?

Ooit is het geld door mensen bedacht om het leven gemakkelijker te maken. Ironisch genoeg zorgt het geld nu juist voor een hoop ellende. We plegen roofbouw op de aardbol in ruil voor geld. We zijn bang voor ons individuele bestaansrecht te verliezen, wantrouwen anderen en maken wereldwijd ruzie voor nog meer macht en nog meer geld. Mensen besteden het grootste deel van hun tijd aan (zelf)opgelegde financiële verplichtingen en verwaarlozen hun menselijke creativiteit, gezondheid en de relaties met geliefden.

Zal ik nog even doorgaan of is het genoeg zo?
De weg van het geld is een illusie. Het wijst ons de meest comfortabele route naar onze korte-termijn-behoeftebevrediging. Vrij kort nadat zo’n behoefte is bevredigd komt er onherroepelijk een nieuwe behoefte voor in de plaats. Door onze eeuwige jacht naar mèèr-mèèr-mèèr zitten we gevangen in een ratrace. Vergelijkbaar met een hamster in een tredmolen die steeds harder gaat rennen maar geen centimeter verder komt. Laten we vooral niet het geld hiervan de schuld geven. Geld is neutraal. Het is de mens die met het geld een goede of een slechte keuze maakt voor een bestedingsdoel of tegenprestatie.

Mensen hebben eigenlijk helemaal geen geld nodig om volop te kunnen leven. Zij hebben ooit het geld zelf verzonnen en daar allerlei afgeleide functies aan gegeven. Een mens heeft behoefte aan energie in verschillende verschijningsvormen. Geld kun je niet eten; het is onhygiënisch en smaakt vies. Geld kan geen ziekte voorkomen of genezen; gezonde voeding, een arts en medicijnen wel. Met bankbiljetten en munten kun je geen huis of een school bouwen. Geld geeft geen warmte; een kampvuur in de schemering, een arm om je heen of een zonovergoten strand werken beter. Heb je jezelf al wel eens gerealiseerd dat de mens het enige wezen op aarde is dat zichzelf collectief heeft wijsgemaakt dat iemand geld moet bezitten of betalen om hier te mogen zijn?

Geld is heel functioneel en kan in de huidige maatschappij niet meer worden weggedacht. Zelfs al komt er een nieuwe financiële crisis en verliest het huidige geld zijn totale waarde dan zal er toch een vergelijkbaar systeem voor in de plaats komen. Puur omdat het zo handig is. Maar zeg eens eerlijk. Wat ben jij eigenlijk nog waard als het geld niets meer waard is? Voel en gedraag jij jezelf dan als een rijk getalenteerd mens? Of ga je als een armlastige thuis zitten kniezen over het saldo op je bankrekening? De keuze is aan jou, jij bent zelf de baas over je persoonlijke keuze!

Erna Knipscheer - 12:11 | Een opmerking toevoegen

25.03.2022

8. Stem jezelf af op de juiste zender

room-2559790_1920.jpgMensen zijn van nature geneigd om hun aandacht te richten op innerlijke slecht-nieuws-uitzendingen en zetten het geluid dan graag een tikje harder om zichzelf goed te kunnen horen. Negatieve informatie wordt al snel uitvergroot en overschreeuwt de mooie berichten en gebeurtenissen die er ook zijn. Mensen nemen slecht nieuws vaak akelig serieus en raken verblind waardoor zij prachtige kansen en oplossingen die voor hun voeten liggen niet meer kunnen of willen zien.

Wie of wat neem jij serieus?
De nare en de mooie berichten worden op verschillende innerlijke frequenties gelijktijdig uitgezonden. Jij bepaalt zelf naar welke zender je blijft kijken, al kost het soms veel moeite om over te schakelen of de innerlijke tv een tijdje uit te zetten. Waar richt jij je aandacht op, de angstige risico’s of de kansen? De keuze voor de juiste frequentie is namelijk heel belangrijk, want dat is exact wat jij in de toekomst voor jezelf gaat creëren.

Er zit een knop op je tv, die helpt je zo uit de puree
(uit: Doris Day van Doe Maar)

Vervelende informatie kan heftige emoties en niet-helpende gedachten losmaken. Als je in zo’n situatie zit dan is zaak om eerst de emoties te kalmeren en het denkende brein stil te leggen. Veel mensen vinden dan hun heil in bijvoorbeeld mediteren, het luisteren naar rustgevende muziek of het maken van een stevige wandeling in de natuur. Zodra het stil wordt in je hoofd stel je jezelf de kernvraag waarop je een antwoord wenst. Laat het vervolgens los en de oplossing komt…

Kies jouw favoriete zender
Persoonlijke groei gaat, net als lichamelijke groei, in meerdere fasen van ontwikkeling en rust die elkaar opvolgen. Tijdens een emotionele groeispurt kun je flink last krijgen van groeistuipen. Het loslaten van het oude doet pijn en het nieuwe onbekende maakt angstig. Bedenk dan altijd dat je dit proces al vaker hebt doorlopen en jezelf daardoor hebt ontwikkeld tot degene die je nu bent.

Pijn doet groeien en groeien doet pijn. Door groeipijn te accepteren en het proces zijn werk te laten doen blijf je afgestemd op jouw positieve kanalen. Je houdt je eigen levensdoel voor ogen en komt bij je diepere wensen en verlangens. Wanneer je dit levensspel durft aan te gaan dan ben je tot grote creaties in staat die jouw stoutste verwachtingen overtreffen. Dus schakel jouw innerlijke medium vandaag nog over naar de juiste frequentie en start met het creëren van jouw nieuwe toekomst.

Erna Knipscheer - 15:10 @

11.03.2022

7. De maatschappij, dat ben jij!

natural-reserve-g7d79eb90a_1920.jpgNiet het geld zelf is het probleem, maar de manier waarop mensen over geld denken en met geld omgaan. Geld is slechts één van de middelen en geen doel op zich.

Niet de maatschappij is het probleem, maar de manier waarop individuele mensen zich gedragen ten opzichte van anderen. Ik en jij, wij zijn de maatschappij.

De verantwoordelijkheid voor een financieel gezonde samenleving begint dus bij jou en bij mij. Als je met één vinger wijst naar de ander dan wijs je er met drie naar jezelf.

Verwacht geen oplossingen van de samenleving terwijl je zelf niet bereid bent om te veranderen. Want de maatschappij, dat ben jij!

Erna Knipscheer - 12:33 | Een opmerking toevoegen