Financieel Vitaal
Hulp bij geldzorgen via jouw werkgever

Adviseur - Opleiding Financial Life Budgetcoaching i.s.m. Avans+

Veel financieel planners (en veel financieel adviseurs) denken ten onrechte dat budgetcoaching niet tot hun taken behoort. Zij houden zich liever bezig met vermogensstructurering en complexe financiële vraagstukken van vermogende klanten. Budgetcoaching is in de ogen van velen het werkveld van de gemeente en de vrijwilligersorganisaties. Vaak wordt er niet bij stilgestaan dat ook hun eigen vermogende klanten in financieel zwaar weer kunnen komen. Als je op zo’n moment niet de helpende hand kunt bieden dan zijn deze voormalige rijken met hun complexe financiële planning en dito producten aan de goden overgeleverd. Dat wil je als financieel planner niet op je geweten hebben, toch?

Onnodige financiële schade
Vermogende klanten lopen een extra financieel risico als ze bij de gemeentelijke schuldhulpverlening of een goedbedoelend schuldhulpmaatje terechtkomen. Dat komt omdat deze schuldhulpverleners prima in staat zijn om gangbare klanten te begeleiden maar helaas niet op het kennisinhoudelijke niveau van een financieel planner kunnen acteren. En daar sta je dan als voormalig vermogende klant met je pakket ingewikkelde producten. Je weet niet meer wat je moet doen. Zeker omdat de emoties door de financiële problemen steeds verder oplopen.

Wie gaat dat betalen?

Schuldhulpverlening is geen favoriet onderwerp voor financieel planners. De animo om zich hier in te verdiepen is klein. Het dilemma bij ernstige geldzorgen is dat de klant vaak geen geld heeft om de rekening voor financiële hulpverlening te betalen. Het is begrijpelijk dat financieel planners geen trek hebben om gratis te werken en dus afhaken. Van liefdadigheid kan de spreekwoordelijke schoorsteen niet roken.

Financieel planner is geen sociaal werker

Het geld is niet het enige probleem voor de financieel planner. De problematiek van mensen met schulden is heel divers. Naast objectieve financiële kennis krijg je als hulpverlener ook te dealen met subjectieve emoties en niet-helpend gedrag van de klant. Ook daar weet lang niet iedere planner zich raad mee. Hoe moet het dan wel? Ik neem aan dat je jouw voormalig rijke klant niet in de steek wilt laten nu het financieel slecht met hem gaat.

Oplossingen voor de nota van de financieel planner

In het jaar 2008 worstelde ik met dezelfde vragen. Een collega zei toen tegen mij: “wat ben jij voor een financieel planner als je mensen met schulden niet helpt omdat jij geen oplossing kunt vinden voor jouw eigen nota?” Deze woorden galmen in 2021 nog na in mijn oren. Als professionele financieel planner is het mijn/jouw taak om een oplossing te helpen vinden voor het financiële dilemma van de klant. En die oplossingen zijn er, mits je er oog voor hebt.

Wie heeft belang bij het oplossen van de schulden?
Stel jezelf eens de vraag welke grote organisatie direct of indirect schade lijdt door de schulden van jouw klant. Denk dan aan werkgevers, woningstichtingen, energiemaatschappijen, uitkeringsinstellingen, banken en verzekeraars. Al deze organisaties huren financieel deskundigen of budgetcoaches in om consumenten of ondernemers te begeleiden bij het oplossen van schulden. Ook gemeenten besteden een deel van de schuldhulpverlening uit aan derden. Als jouw klant geluk heeft dan wordt een financieel planner voor een aantal uurtjes betaald door de gemeente. Het is soms even zoeken maar er zijn zeker kansen voor een nieuw rendabel verdienmodel.

Financieel fitte werknemers
Vitaliteit en financieel fitte werknemers zijn op dit moment helemaal hot. Nibud, NVVK, Divosa en Wijzer in Geldzaken hebben in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de website Financieel Fitte Werknemers gelanceerd. Je vindt hier tips, informatie en tools voor werkgevers over hulpverlening en preventiemaatregelen voor werknemers met schulden. Dat is lekker makkelijk. Voor een klein bedrag kun je als professional bij het Nibud materialen aanschaffen voor jouw eigen budgettraining en -coaching. Je kunt er bij wijze van spreken morgen al mee aan de slag. En heb je wel eens gedacht aan het Loopbaanbudget (LBB) dat in een aantal cao’s is geregeld? De werknemer heeft hiermee een extra potje beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid. In overleg met de werkgever kan dit in veel gevallen ook gebruikt worden voor schuldhulpverlening door een financieel professional naar keuze van de werknemer.

Financieel planner is nog geen professionele financieel coach
Nu ik je oplossingen heb aangereikt voor het betaalprobleem van jouw nota komt het tweede dilemma in beeld. Beschik jij over de skills om een klant met ernstige financiële problemen op de juiste manier te helpen? Met uitsluitend financiële kennis en je Wft-adviseursvaardigheden kom je een heel eind om de problematische situatie op te lossen. Maar dan ben je er nog niet! Op deze manier werk je niet genoeg aan de oorzaakkant van de financiële problematiek. De kans is groot dat jouw klant binnen de kortste keren opnieuw in de penarie zit.

Financial Life Budgetcoaching
Een wezenlijk verschil tussen financiële planning en financiële coaching is degene die de oplossing of het financieel plan verzint en grotendeels uitvoert. Bij financiële planning is dit vooral de financieel adviseur.

Bij financiële coaching neemt de “adviseur” ofwel de budgetcoach een heel bescheiden adviesrol in. De klant is de deskundige over zijn eigen leven en financiën. De budgetcoach inventariseert en analyseert de klantsituatie. Daarna is de klant aan zet! De budgetcoach neemt de rol aan van supporter, wegwijzer, mediator, leraar, veilige haven en spiegel. De budgetcoach zorgt ervoor dat de coachee (zo noemen we een klant in het wereldje van coaching) in zijn/haar kracht wordt gezet zodat hij/zij zelf de financiële problemen kan oplossen. De coachee leert van de budgetcoach nieuwe competenties om zelf de probleemsituatie te kunnen oplossen én te voorkomen in de toekomst.

Dit vraagt om andere skills en een heel andere werkwijze van de financieel planner. In de opleiding Financial Life Budgetcoaching i.s.m. Avans+ neem ik je graag mee in de wereld van budgetcoaching en de motiverende gespreksvoering, maar dan wel op het professionele niveau van de financieel planner. In de training integreren we integraal financieel plannen met theoriemodellen uit de persoonlijke coaching. Dat is wel even wat anders dan de maandelijkse lasten op een rijtje zetten in een Nibud-tool. Ik vertel je graag over mijn eigen praktijkervaringen als Financieel Vitaal Coach en deel mijn informatie, netwerk en hulpmiddelen. Uit ervaring kan ik je wegwijs maken in het wereldje van schuldhulpverlening. Ik kan je mooie kansen laten zien evenals de doodlopende wegen. Zo kun jij snel schakelen en op professionele wijze budgetcoaching onderdeel maken van jouw eigen adviespraktijk. 

Zien we elkaar in de 2-daagse training op 10 en 24 november in Utrecht? Als trainer en ontwikkelaar van de opleiding Financial Life Budgetcoaching verheug ik me erop om jou daar te ontmoeten!

Nog niet overtuigd?
Ben je nog niet zeker of de opleiding Financial Life Budgetcoaching wat voor jou is? Neem dan gerust contact op met mij via één van de contactmogelijkheden op deze website. Ik bel je met alle plezier terug om jouw vragen te beantwoorden.

Erna Knipscheer – Financieel Vitaal Coach
Trainer en opleidingsontwikkelaar Avans+